Privacyverklaring Onderzoek

Privacyverklaring Onderzoek van Populytics

17 juli 2021

Onze missie is om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. Dat doen we onder andere door onderzoek te doen naar de voorkeuren van burgers over beleidsvraagstukken.

Hierdoor:

  • Leer jij een vraagstuk van (een) beslisser(s) kennen en
  • Kun jij de beslisser(s) adviseren rondom het vraagstuk.

Bij Populytics nemen we privacy zeer serieus. Daarom willen we met deze privacyverklaring transparant zijn over welke gegevens worden verzameld wanneer je meedoet aan dit onderzoek, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we cookies gebruiken, wat je rechten zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Waarom een onderzoek?

Het onderzoek voeren we uit in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever wil om uiteenlopende redenen burgers betrekken bij haar vraagstuk. Het doel van de opdrachtgever staat beschreven in de introductiepagina van dit onderzoek.

Onderzoek is anoniem

Alle antwoorden en/of adviezen die je geeft tijdens dit onderzoek, verzamelen we anoniem. Dat betekent dat jouw keuzes en antwoorden met betrekking tot het onderzoek niet gekoppeld worden aan andere gegevens (zoals jouw naam, IP adres of e-mailadres) die (indirect) te herleiden zijn naar jou.

In het onderzoek heb je de mogelijkheid voor het geven van open antwoorden. Zorg ervoor dat je nooit je naam, telefoonnummer, email, adres of andere specifieke gegevens in de open antwoord-mogelijkheden invult. Zo houden we samen het onderzoek volledig anoniem.

Vragen naar achtergrond

In het onderzoek kunnen een aantal vragen worden gesteld die gaan over algemene kenmerken van jou. Zoals je leeftijdscategorie, postcode groep, opleidingsniveau en/of andere algemene kenmerken. We vragen naar deze kenmerken om te onderzoeken of de deelnemers van het onderzoek een representatieve groep van onze samenleving vertegenwoordigen. De (combinatie van) kenmerken zijn nooit te herleiden tot jou als persoon.

Belang Populytics

Bij Populytics verzamelen we jouw antwoorden en/of adviezen in opdracht van een opdrachtgever anoniem. Populytics verzamelt zelf geen gegevens voor een ander doel dan het faciliteren van het onderzoek voor de opdrachtgever. Aan het einde van het onderzoek analyseren we de inbreng van deelnemers en stellen wij een rapport op. Dat rapport bevat geen persoonsgegevens van deelnemers. Het rapport delen we met betrokken partijen. Wij verkopen jouw antwoorden en/of adviezen die je geeft nooit aan derden.

Alchemer als platform voor het onderzoek

Voor de uitvoering van het onderzoek gebruikt Populytics een platform van Alchemer. Het belangrijkste om te weten is dat Alchemer jouw gegevens niet verzamelt voor een eigen doel en jouw gegevens niet aan derden verkoopt. De privacyverklaring van Alchemer is beschikbaar via: https://www.alchemer.com/privacy/.

Cookies van derden

In het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van webcontent die niet van Populytics of Alchemer is. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan in sommige gevallen marketing cookies plaatsen. Als dat het geval is kun je aangeven of deze wel of niet geplaatst mogen worden. Als je aangeeft dat marketing cookies niet geplaatst mogen worden dan zullen deze marketing cookies geblokkeerd en kun je geen webcontent van derden zien.

Beveiliging

Populytics heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Populytics handhaaft haar beveiligingsniveau door te zorgen dat haar software up-to-date is en door alleen beveiligde verbindingen naar het platform Alchemer toe te staan (door https te gebruiken).

Verwijzing naar de publieke website van Populytics

Aan het einde van het onderzoek kun je via een link doorklikken naar de publieke website van Populytics. Op de publieke website van Populytics kun je je aanmelden om het uiteindelijke rapport over het onderzoek te ontvangen. Op de publieke website van Populytics gelden andere privacy voorwaarden. Deze kun je in de blauwe balk onderaan de website vinden.

Verwijzing naar websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden waar een link van is opgenomen in dit onderzoek. Populytics is niet verantwoordelijk voor deze partijen en de manier waarop zij (persoons)gegevens verwerken. De privacyverklaring van Alchemer, het platform waarop dit onderzoek wordt afgenomen, is beschikbaar via: https://www.alchemer.com/privacy/.

Responsible disclosure

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten maken in het beveiligen van onze website. Als je een kwetsbaarheid op onze website ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten via: security@Populytics.nl.

Vragen of klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw antwoorden en adviezen door ons dan horen wij dat graag en proberen we je tot dienst te zijn. Je kunt hiervoor een mail sturen naar security@populytics.nl.

Volgens de Europese privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij je rechten schenden.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom bij deelname aan een volgend onderzoek  de privacyverklaring om de laatste versie te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Blijf up-to-date