Blogs

Lees hier onze blogs.

Niet elke nee is NIMBY

Populytics - Niet Elke Nee Is NIMBY (november 2022-2)
Artikel Niet Elke Nee Is NIMBY Niet Elke Nee Is NIMBY Nederland is vóór de energietransitie, maar bij concrete projecten ontstaat vaak veel weerstand van omwonenden. Het is verleidelijk om dit zelfzuchtig NIMBY-gedrag te noemen. Maar wat als er voor omwonenden iets fundamentelers op het spel staat? Je zou het niet denken als je de...

Wat kippen in Californië zeggen over bussen in de Bijlmer

Blog-Burger-vs-consument - Populytics

In 2008 mochten inwoners van Californië naar de stembus. De inzet? Het wel of niet verbieden van één van de meest populaire producten in de supermarkt: eieren. Dezelfde mensen die de eieren kochten stemden massaal voor een verbod. Over waarom mensen andere keuzes maken in de supermarkt dan in het stemhokje.

Vijf redenen om een burgerforum te combineren met een Participatieve Waarde Evaluatie

PWE icoon en Burgerforum icoon samen

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de PWE en een burgerforum en wat zijn de redenen om ze combineren? Het is voor beleidsmakers steeds belangrijker om burgers te betrekken bij beleidsvraagstukken. De samenleving bestaat in toenemende mate uit geïnteresseerde en zelfstandige burgers die zichzelf via allerlei kanalen informeren en uitspreken over wat er in hun omgeving speelt (Hajer, 2011). Deze burgers willen gehoord worden, met name als beleid hun leefomgeving raakt. Het negeren van deze betrokken burgers leidt tot weerstand. Zorgvuldige en goed doordachte burgerparticipatie kan daarentegen leiden tot draagvlak, acceptatie, legitimiteit en sterker vertrouwen in de overheid.

Hoe zorg je ervoor dat jongeren meedoen met burgerparticipatie?

Drie mensen steken hun hand op

Jongeren zijn structureel ondervertegenwoordigd tijdens burgerparticipatie projecten. Dat is lastig, want hun mening willen we natuurlijk ook graag horen en meenemen bij het maken van besluiten. Zeker als het gaat over beleidsbeslissingen die grote invloed hebben op hun toekomst zoals klimaatbeleid. Iedereen die met burgerparticipatie werkt wil daarom graag dat ook jongeren meedoen aan hun bewonersavonden, focusgroepen, burgerberaden, Participatieve Waarde Evaluaties, enzovoorts. Maar willen jongeren dit ook? Ja. Dat is het simpele, maar ook duidelijke antwoord. Waarom is het dan zo lastig om ze daadwerkelijk mee te laten doen? Wat gaat er mis? En wat werkt dan wel voor jongeren? Dat is precies wat we hebben onderzocht.

Zes lessen om burgerberaden over klimaatbeleid succesvol te maken

Drie mensen steken hun hand op

Onderzoekers van Populytics hebben de laatste jaren verschillende burgerberaden georganiseerd en willen een aantal lessen delen die niet of onvoldoende terugkomen in het boek van Eva Rovers, het opiniestuk van Annemarie Kok of andere recente bijdragen aan het publieke debat.

Hoe betrekken we burgers op een goede manier bij besluitvorming?

Niek geeft een presentatie over burgerparticipatie

Dit is een vaak terugkomende vraag voor beleidsmakers. Zeker met de nieuwe Omgevingswet die wordt verwacht rond 2023. Over deze vraag gaf onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter een interactieve Masterclass aan D66 Amsterdam.

Coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk?

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

Hoe moet de lange termijn coronabeleid eruitzien? Om deze vraag te beantwoorden hebben we in februari 2022 twee Participatieve Waarde Evaluaties uitgevoerd. Dit deden we in opdracht van de Gedragsunit van het RIVM. We hebben deelnemers gevraagd naar welke maatregelen zij zouden willen invoeren bij een nieuwe uitbraak. En we vroegen welke doelen zij hierbij het belangrijkst vinden en waarom. De resultaten worden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Populytics de vaccinatiebereidheid onderzocht van Nederlanders die het vaccin nog niet genomen hebben.

Hoe een raadpleging een burgerforum versterkt

Een raadpleging brengt de stem van het ‘stille midden’ in een burgerforum. En dat is nodig. Want niet iedereen heeft de tijd of zin om avonden achter elkaar intensief te participeren. Juist de combinatie van een raadpleging waaraan een grote diverse groep deelneemt en een burgerforum waar een kleine groep burgers heel intensief participeert is krachtig.

Wat vindt de samenleving: hoe moet de overheid in de toekomst omgaan met het coronavirus?

Een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19 en de druk op de zorg is de laatste maanden afgenomen. Hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen is onzeker. Blijft COVID-19 de komende maanden beheersbaar of zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende maanden toch weer snel stijgen?

Tien lessen over burgerparticipatie

Vandaag vond het Webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’. Dit webinar was een samenwerking tussen het PWE-Lab van de TU Delft en Populytics. Tijdens dit webinar bespraken we twee recente raadplegingen 1) een raadpleging over de warmtetransitie op initiatief van burgers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw Sloten, en 2) een raadpleging gecombineerd met een burgerforum over het toekomstige energiebeleid van gemeente Súdwest-Fryslân.

Blijf up-to-date