Participatieve Waarde Evaluatie

Raadpleeg grote en diverse groepen met onze PWE-methode

PWE in het kort

De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een participatiemethode die Populytics vaak inzet om mensen te betrekken bij beslissingen die hen gaan raken. De methode is ontwikkeld en gevalideerd door wetenschappers, onder meer door onze oprichters Shannon Spruit en Niek Mouter.

De essentie van een PWE-raadpleging is om deelnemers in een online omgeving op de stoel van de besluitvormer te zetten. Deelnemers ervaren in de PWE een beleidsdilemma van een politicus, bestuurder of directeur. Ze zien realistische beleidsopties die een besluitvormer overweegt en de beperkingen die er zijn. Wat adviseren als zij in de schoenen van een besluitvormer zouden staan? Vervolgens motiveren ze hun advies. Daarna beantwoorden deelnemers open vragen waarin zij eigen ideeën kunnen aandragen en zorgen en kansen kunnen noemen.

Door mee te doen aan de raadpleging begrijpen deelnemers beter de complexiteit van de beleidskeuze. En de resultaten stellen beleidsmakers en besluitvormers in staat om hun keuzes beter aan te sluiten op voorkeuren, waarden en zorgen van deelnemers.

PWE wordt steeds vaker wordt ingezet o.a. door ministeries, provincies, gemeenten en de Tweede Kamer om inwoners te betrekken bij overheidsbeleid. Maar PWE wordt ook gebruikt door bedrijven om werknemers te betrekken bij beleidskeuzes.

Wat is de kracht van de PWE?

Het overkoepelende idee van een PWE-raadpleging is om ‘de tekentafel’ en ‘de keukentafel’ met elkaar te verbinden. Of natuurlijk ‘de directietafel’ en de ‘werkvloer’ als je een PWE inzet om werknemers te betrekken.

Enerzijds zien deelnemers (de keukentafel) welke afwegingen de besluitvormers moeten maken. Vanuit dit perspectief laten zij in hun advies weten aan de beleidsmakers wat zij het meest belangrijk vinden. Na het deelnemen aan een PWE-raadpleging begrijpen zij de situatie van de beleidsmaker beter.

Anderzijds krijgen beleidsmakers (de tekentafel) overzichtelijke adviezen vanuit soms wel duizenden keukentafels. Een PWE-raadpleging stelt beleidsmakers in staat om hun keuzes zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de waarden, voorkeuren en zorgen van inwoners.

Inzichten uit een PWE zijn bruikbaarder voor beleid dan andere methodes

Hét onderscheidende kenmerk van een PWE-raadpleging is dat deelnemers een vraagstuk ervaren dat aansluit op de realiteit van de beleidsmaker. Dat zorgt ervoor dat de uitkomsten van een PWE goed bruikbaar zijn voor beleidsmakers.

Een opiniepeiling geeft daarentegen een overzicht van de mate waarin inwoners het (on)eens zijn met stellingen of maatregelen. Het is vaak onduidelijk hoe deze uitkomsten omgezet moet worden in beleid. Beleid maken is immers complexer dan het beantwoorden van een serie stellingen.

In een PWE ervaren deelnemers net als de beleidsmaker keuzepijn. Ze ervaren dat niet alles, overal, tegelijkertijd kan en dat er beperkingen zijn zoals een budget. Een PWE levert daardoor inzichten op die andere onderzoeks- en participatiemethodes niet of moeilijk kunnen genereren.

Bij het ontwikkelen van een PWE gebruiken we ons eigen platform Wevaluate. Met dit platform kunnen we maatwerk leveren waardoor we elk vraagstuk van een besluitvormer goed kunnen nabouwen.

Een PWE betrekt mensen die je anders niet hoort

Een PWE sluit aan bij de participatiebehoefte van een grote en diverse groep mensen. Met een PWE betrek je mensen die je anders niet hoort. De participatiedrempel is laag en het levert deelnemers veel op om mee te doen. Ze leren tijdens hun deelname over het beleidsdilemma en ze kunnen op een genuanceerde manier advies geven en gehoord worden.

Omdat deelname aan een PWE voor mensen veel oplevert en hen weinig kost hebben PWEs een grote, diverse en representatieve groep deelnemers. Vele PWE-raadplegingen hebben hoge deelnemersaantallen: bijvoorbeeld meer dan 11.000 deelnemers aan de Lelylijnraadpleging en 18.000 deelnemers aan de PWE over zondagsrust in gemeente Hoeksche Waard. De tevredenheid van deelnemers over het instrument is ook hoog.

Het grote aantal deelnemers is het belangrijkste verschil met methoden zoals een bewonersavond, een world café of een burgerforum waar maar een beperkt aantal burgers aan mee (kunnen) doen.

De legitimiteit van een PWE is hoog. Het wordt geaccepteerd als er besluiten worden genomen op basis van een PWE

Bestuurders, beleidsmakers, inwoners, medewerkers en andere stakeholders ervaren het als legitiem als er op basis van een PWE besluiten worden genomen.

Om legitimiteit te behalen moet een participatieproces aan vijf randvoorwaarden voldoen en dit borgen wij in PWE trajecten:

 1. De PWE geeft representatieve uitkomsten
 2. Iedereen die dat wil kan meedoen aan de PWE
 3. De keuzes in het ontwerpen van de PWE zijn wetenschappelijk onderbouwd.
 4. Stakeholders worden sterk betrokken bij het ontwerpen van de raadpleging
 5. De PWE levert bruikbare inzichten op voor besluitvormers.

Kortom, een PWE is schaalbaar, efficiënt, representatief & wetenschappelijk gevalideerd

 • Schaalbaar: Heel Nederland of een hele organisatie kan meedoen.
 • Efficiënt: In slechts 20-30 minuten betrek je burgers. En dat vanaf enkele euro’s per deelnemer.
 • Representatief & inclusief: Door de lage participatiedrempel doet een grote en diverse groep burgers mee. Op een moment dat voor hen uitkomt.
 • Wetenschappelijk gevalideerd: Onze gestructureerde methode wordt gevoed met het meest recente wetenschappelijke onderzoek.

De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is ontwikkeld door de TU Delft, VU Amsterdam en ITS Leeds. Meer wetenschappelijke achtergronden over deze methode vind je hier.

Op vraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schreven we een uitgebreide handreiking (e-book) over de methode.

eBook – Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

Succesvolle cases

“Het heeft me aan het denken gezet, hoe lastig dit soort afwegingen zijn.”

Deelnemer

“Dit geeft mij meer begrip voor de keuze waar politici en beleidsmakers voor staan.”

Deelnemer

“Je ervaart de verantwoordelijkheid die de mensen bij de overheid ook ervaren.”

Deelnemer

Onze klanten

Expertise

Waarvoor kun je bij ons aankloppen?

Waarvoor kun je bij ons aankloppen?

Maak beleid met begrip. Onze innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde PWE-methode laat inwoners jouw situatie ervaren.

 1. Deelnemers nemen digitaal plaats op de stoel van een politicus, bestuurder of beleidsmaker
 2. Zij zien de belangrijkste opties binnen beperkingen, zoals een budget of beleidsdoelen. Ze ervaren jouw dilemma.
 3. Deelnemers moeten kiezen en
 4. Deelnemers motiveren hun keuzes. Je hoort wat ze zorgen baart en welke opties hun voorkeur hebben.

Krijg het vertrouwen dat jouw besluiten passen bij de voorkeuren en waardes van inwoners of medewerkers.

Visuele weergave van de PWE.

We helpen bij de keuzes die mensen gaan raken

Beleidsmedewerkers gebruiken de PWE-methode om inwoners complexe en/of gevoelige dossiers te laten begrijpen, beleid samen met hen te verrijken, en een zinvolle en zorgvuldige invulling te geven aan participatie.

Politici en bestuurders gebruiken de PWE-methode als aanvulling op de representatieve democratie. Zij krijgen beter zicht op de waardes en wensen van alle inwoners op specifieke dossiers. Zij vergroten verhoogt de acceptatie de uiteindelijke keuzes door deze samen met inwoners te ontwikkelen.

Begeleiders en gespreksleiders van participatietrajecten gebruiken de PWE-methode om de inclusiviteit te vergroten. Zij kunnen op gestructureerde wijze input verkrijgen van grote groepen inwoners, ook degene die niet inspraakavonden platlopen.

Strategen gebruiken de PWE-methode om de expertise van directeuren, managers en subject matter experts aan te boren bij het ontwikkelen of aanpassen van hun corporate strategy.

HR medewerkers gebruiken de PWE-methode om medewerkers mee te nemen in transformaties, samen dilemma’s te doorleven, en verhoogt de acceptatie de uiteindelijke keuzes te vergroten.

Cases die van onze diensten gebruik maakten

“Het heeft me aan het denken gezet, hoe lastig dit soort afwegingen zijn.”

Deelnemer raadpleging

Onze klanten

Wevaluate

Raadpleeg grote en diverse groepen met Wevaluate

Raadpleeg grote en diverse groepen met Wevaluate

Onze methode

Wevaluate is gebaseerd op een wetenschappelijke methode. De kern van deze methode is dat je de burger in een online omgeving op de stoel van de besluitvormer zet:

 • Burgers doorleven het vraagstuk van de besluitvormer. Zij ervaren welke keuzes de besluitvormer moet maken. Daarbij krijgen ze een overzicht van de gevolgen van de keuzeopties. Ondertussen moeten ze rekening houden met beperkingen (bijv. beperkt budget of een verplichtend doel). Burgers kunnen niet alles kiezen, net als een besluitvormer moeten ze afwegingen maken.
 • Burgers adviseren de besluitvormer en daarbij motiveren ze hun advies.
 • Besluitvormer krijgt inzicht in de waarden, voorkeuren en zorgen van burgers. Wij analyseren de antwoorden van de burgers en verwerken dit in een rapport dat gedetailleerde inzichten biedt.

Zo vergroot Wevaluate de wederzijdse empathie tussen burger en besluitvormer.

Onze 3 pijlers:

We faciliteren participatie, evaluatie en communicatie.

Participatie

Betrek mensen bij een vraagstuk.

Evaluatie

Krijg inzicht in waarden, voorkeuren, en zorgen van burgers rondom een vraagstuk.

Communicatie

Laat burgers spelenderwijs zelf informatie opnemen. En leer van wat zij zeggen.

Schaalbaar, efficiënt, representatief & wetenschappelijk gevalideerd

Wevaluate is:

 • Schaalbaar. Want heel Nederland kan meedoen.
 • Efficiënt. Want in slechts 20-30 minuten betrek je burgers. En dat vanaf enkele euro’s per deelnemer.
 • Representatief & inclusief. Want door de lage participatiedrempel doet een grote en diverse groep burgers mee. Op een moment dat voor hen uitkomt.
 • Wetenschappelijk gevalideerd. Want onze gestructureerde methode wordt gevoed met het meest recente wetenschappelijke onderzoek.

Wevaluate is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde methode: de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een innovatieve methode om burgers te raadplegen over vraagstukken van besluitvormers. De methode is ontwikkeld door de TU Delft, VU Amsterdam en ITS Leeds. Meer wetenschappelijke achtergronden over deze methode vind je hier.

Populytics brengt de wetenschappelijke methode PWE in de praktijk met Wevaluate.

Wevaluate als onderdeel van onze dienstverlening

Wij verzorgen raadplegingen, van begin tot eind. Hiervoor gebruiken we vaak ons platform Wevaluate. Voor meer informatie, klik hier.

Succesvolle cases van Wevaluate

“Het heeft me aan het denken gezet, hoe lastig dit soort afwegingen zijn.”

Deelnemer

“Dit geeft mij meer begrip voor de keuze waar politici en beleidsmakers voor staan.”

Deelnemer

“Je ervaart de verantwoordelijkheid die de mensen bij de overheid ook ervaren.”

Deelnemer

Onze klanten

Blijf up-to-date