Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) helpt overheden en bedrijven met het betrekken van inwoners en medewerkers bij beleidsdilemma’s. In deze handreiking beschrijven we hoe de methode werkt en wat het oplevert.

Bij beslissingen die impact kunnen hebben op inwoners of medewerkers is het raadzaam om ze betrekken. Participatie dus. Dat niet doen kan leiden tot weerstand en verlies van draagvlak voor de keuze. Dat wél doen kan juist leiden tot betere besluiten en hogere acceptatie van de uiteindelijke keuze.

Er zijn veel verschillende participatievormen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een participatiemethode die vanaf 2017 ontwikkeld is aan de TU Delft en wordt steeds vaker ingezet door onder andere ministeries, provincies, gemeenten, de Tweede Kamer én bedrijven.

In opdracht van Kennisknooppunt Participatie schreven onze hoofdonderzoekers Niek Mouter en Mark Beumer een e-book over de PWE participatiemethode. Hierin behandelen we onder andere de volgende vragen:

  • Wat is een PWE?
  • Voor welke doelen kan je een PWE gebruiken? En wat levert het je op?
  • Welke stappen doorloop je? Wat zijn de kosten en het tijdspad?
  • Wanneer gebruik je een PWE in de beleidsvorming? En wanneer niet?
  • Hoe past een PWE in een breder participatietraject met verschillende participatiemethoden?
Blijf up-to-date