Privacyverklaring Wevaluate

Privacyverklaring platform Wevaluate van Populytics

31 mei 2021

Onze missie is om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. Dat doen we onder andere door raadplegingen te faciliteren middels ons online platform Wevaluate. Hierdoor:

 • Leer jij een vraagstuk van (een) beslisser(s) kennen en
 • Kun jij de beslisser(s) adviseren rondom het vraagstuk.

Bij Populytics nemen we privacy zeer serieus. Daarom willen we met deze privacy verklaring transparant zijn over welke gegevens worden verzameld wanneer je meedoet aan deze raadpleging, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we cookies gebruiken, wat je rechten zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Waarom een raadpleging?

De raadpleging voeren we uit in opdracht van een opdrachtgever. De opdrachtgever wil om uiteenlopende redenen burgers betrekken bij haar vraagstuk. Het doel van de opdrachtgever staat beschreven in de introductiepagina van deze raadpleging. Wij voeren de raadpleging uit met behulp van ons platform Wevaluate.

Raadpleging is anoniem

Alle antwoorden en/of adviezen die je geeft tijdens het maken van de raadpleging, verzamelen we anoniem. Dat betekent dat jouw keuzes en antwoorden met betrekking tot de raadpleging niet gekoppeld worden aan andere gegevens (zoals jouw naam, IP adres of e-mailadres) die (indirect) te herleiden zijn naar jou.

In de raadpleging heb je de mogelijkheid voor het geven van open antwoorden. Zorg ervoor dat je nooit je naam, telefoonnummer, email, adres of andere specifieke gegevens in de open antwoord-mogelijkheden invult. Zo houden we samen de raadpleging volledig anoniem.

Vragen naar achtergrond

Onderdeel van een raadpleging kunnen een aantal vragen zijn die gaan over algemene kenmerken van jou. Zoals je leeftijdscategorie, postcode groep, opleidingsniveau en/of andere algemene kenmerken. We vragen naar deze kenmerken om te onderzoeken of de deelnemers van de raadpleging een representatieve groep van onze samenleving vertegenwoordigen. De (combinatie van) kenmerken zijn nooit te herleiden tot jou als persoon.

Belang Populytics

Bij Populytics verzamelen we gegevens over het gebruik van ons Wevaluate platform. Dat doen we voor ons eigen doel om de gebruikservaring van ons Wevaluate platform continue te kunnen verbeteren. Wij verzamelen op drie manieren gegevens over het gebruik:

 1. Via analytische en functionele cookies, zie het kopje ‘cookies’ voor meer informatie;
 2. Via het feedback-formulier, zie het kopje ‘feedback-formulier’ voor meer informatie en
 3. Via algemene vragen over de raadpleging aan het einde van de raadpleging. Deze vragen gaan over jouw ervaring met het gebruik van ons Wevaluate platform. Jouw antwoorden verzamelen we anoniem.

Populytics verzamelt, buiten bovengenoemde 3 punten, zelf geen gegevens voor een ander doel dan het faciliteren van de raadpleging voor de opdrachtgever.

Als je ervaart dat de raadpleging technisch niet goed werkt, of als je ideeën hebt over hoe we het beter kunnen doen kun je ons feedback-formulier gebruiken. Deze vind je onder een icoontje (zie zijkant) aan de rechterkant van de website.

Wanneer je ons feedback-formulier invult wordt jouw feedback opgeslagen in JIRA, dat is een software tool van Atlassian welke wij gebruiken voor onze software ontwikkeling. Populytics heeft met Atlassian afgesproken dat zij jouw persoonsgegevens niet mogen verkopen of voor een ander doel dan genoemd in deze privacy verklaring mogen gebruiken. De verwerking van Atlassian valt onder de European Data Protection Law.

We verzamelen voor het feedback-formulier de volgende informatie, met jouw toestemming:

 • Feedback
 • Type browser, schermresolutie en type besturingssysteem
 • Naam (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)

Je kunt er voor kiezen om je feedback anoniem te versturen door je naam en e-mailadres niet in te vullen. Als je je naam en e-mailadres wel invult geef je jouw toestemming dat we je gegevens mogen gebruiken om:

 • Jou te benaderen in het geval dat het ons onduidelijk is wat je met je feedback bedoelt;
 • Je te vragen om mee te denken over de uitwerking van jouw verbeter-suggestie of
 • Je te vragen om toekomstige functionele uitbreidingen te testen.

De informatie uit het feedback-formulier slaan we gescheiden op van de antwoorden die je in de raadpleging geeft. Zo houden we de raadpleging anoniem. Jouw e-mailadres en/of naam verstrekken we niet aan derde partijen tenzij je hiervoor expliciet toestemming geeft of wij dit op basis van de wet moeten doen. Jouw e-mailadres en/of naam delen we dus ook niet met de opdrachtgever van de raadpleging.

We bewaren jouw gegevens tot uiterlijk 24 maanden na het moment dat je je feedback verstuurt. Je kunt je toestemming om je gegevens te verwerken intrekken door een e-mail te sturen naar: security@Populytics.nl.

Cookie beleid Wevaluate

Op ons platform gebruiken we voor onze eigen functionaliteiten enkel functionele en analytische cookies. Dat gebruiken we:

 • om bij te houden hoe het platform wordt gebruikt met als doel om de gebruikerservaring van het platform Wevaluate te verbeteren en
 • om het platform goed te laten functioneren met als doel dat je de raadpleging kan voltooien.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt het platform gebruik van webcontent van andere partijen dan Populytics zelf. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan in sommige gevallen marketing cookies plaatsen. Als dat het geval is kun je aan het begin van de raadpleging aangeven of deze wel of niet geplaatst mogen worden. Als je aangeeft dat marketing cookies niet geplaatst mogen worden dan zullen deze marketing cookies geblokkeerd en kun je geen webcontent van derden zien.

Beveiliging

Populytics heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Populytics handhaaft haar beveiligingsniveau door te zorgen dat haar software up-to-date is en door alleen beveiligde verbindingen naar het platform Wevaluate toe te staan (door https te gebruiken).

Verwijzing naar de publieke website van Populytics

Aan het einde van de raadpleging kun je via een link doorklikken naar de publieke website van Populytics. Op de publieke website van Populytics kun je je aanmelden om het uiteindelijke rapport over de raadpleging te ontvangen. Op de publieke website van Populytics gelden andere privacy voorwaarden. Deze kun je in de blauwe balk onderaan de website vinden.

Verwijzing naar websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden waar een link van is opgenomen in deze raadpleging. Populytics is niet verantwoordelijk voor deze partijen en de manier waarop zij (persoons)gegevens verwerken.

Responsible disclosure

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten maken in het beveiligen van onze website. Als je een kwetsbaarheid op onze website ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten via: security@Populytics.nl.

Vragen of klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw antwoorden en adviezen door ons dan horen wij dat graag en proberen we je tot dienst te zijn. Je kunt hiervoor een mail sturen naar security@populytics.nl.

Volgens de Europese privacy wetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij je rechten schenden.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom bij deelname van een volgende raadpleging de privacy verklaring om de laatste versie te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Blijf up-to-date