Nieuws

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

In gesprek met leden van de tweede kamer over de klimaatraadpleging

Vandaag zijn de resultaten van de klimaatraadpleging gedeeld met de Tweede Kamer.

Wat wordt het klimaatbeleid de komende jaren?

De afgelopen maanden heeft het PWE-lab van de TU Delft in samenwerking met de Universiteit Utrecht een raadpleging uitgezet onder de bevolking over de klimaatmaatregelen. Dit was naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet zal namelijk extra klimaatmaatregelen moeten nemen, wil Nederland de klimaatdoelstellingen van de EU gaan halen. Voordat het kabinet besluit welke klimaatmaatregelen genomen zullen worden, wilde zij graag horen hoe de samenleving daarover denkt.

De burger op de stoel van de besluitvormer

Ruim tienduizend mensen deden mee aan de raadpleging. De deelnemers kregen tien klimaatmaatregelen voorgelegd, met daarbij uitleg over de effecten en kosten van die maatregelen voor de overheid. Ook waren de deelnemers gebonden aan een budget dat zij vanuit de overheid konden uitgeven aan de klimaatmaatregelen. Zodat het dilemma en de keuzes waar de overheid voor staat zo goed mogelijk nagebootst werden.

Overhandiging van het rapport

De input van alle deelnemers en de uitkomsten van de raadpleging zijn samengevoegd in een flink wat pagina’s tellend rapport. Dit rapport is vandaag officieel overhandigd aan de Tweede Kamer en aan Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Om de uitkomsten toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden, gaf Niek vandaag een technische briefing aan de Tweede Kamer.

Niek: “Ik ben blij dat de Tweede Kamerleden enthousiast waren over onze methode en dat ze de uitkomsten nuttig vonden.”

Wat vindt de bevolking belangrijk?

Uit het rapport kwam naar voren dat driekwart van de bevolking ambitieuzere klimaatmaatregelen steunt, maar alleen als voldaan wordt aan drie voorwaarden:

  • De lage inkomens moeten beschermt worden
  • De vervuilers moeten betalen
  • De baten moeten hoger zijn dan de kosten

Ed Nijpels reageerde hierop door te zeggen dat hij blij is dat een meerderheid het klimaatbeleid steunt, maar dat het aan de politiek is om te zorgen dat de voorwaarden goed worden ingevuld. Als de politiek dat kan, dan blijkt de bereidheid onder burgers namelijk groot.

Vervolg

De Tweede Kamer zal de komende tijd dieper in het rapport duiken. Het nieuwe kabinet zal de resultaten van de raadpleging meenemen in de keuzes die zij zullen gaan maken omtrent klimaatbeleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Mede-oprichter & Wetenschappelijk Directeur Populytics - Niek Mouter

Niek Mouter
Mede-oprichter & Wetenschappelijk Directeur

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

    Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

    Blijf up-to-date