Nieuws

Samen Ruimte Maken – Raadpleging over de openbare ruimte in Amsterdam geopend

Nieuws

Samen Ruimte Maken – Raadpleging over de openbare ruimte in Amsterdam geopend

Het wordt steeds drukker in Amsterdam. De stad groeit enorm. Als we niets doen, dan zal de openbare ruimte langzaam verstopt raken. In deze raadpleging kunnen alle inwoners en bezoekers van Amsterdam meedenken over de toekomst van de openbare ruimte in Amsterdam.

Het verkeer neemt toe en dat zorgt voor meer stress, meer irritaties en meer ongelukken. Er is steeds minder ruimte voor groen.

De gemeente kiest voor een stad waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Een stad waar plek is voor gezond leven, elkaar ontmoeten en voor verkeer.

In deze raadpleging vragen we je daarom aan te geven waar jij ruimte voor wil maken in de stad. Moet er vooral ruimte worden gemaakt voor het parkeren van auto’s of moeten er juist meer parkeerplekken voor fiets komen? Of is het vooral belangrijk dat alle wijken goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer? Waar moet de gemeente vooral aandacht aan besteden?

De resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van toekomstige keuzes over de openbare ruimte.

Klik hier om mee te doen aan de raadpleging over Amsterdam Maakt Ruimte.

Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Nieuws

Handreiking: Hoe werkt een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)?

Een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) helpt overheden en bedrijven met het betrekken van inwoners en medewerkers bij beleidsdilemma’s. In deze handreiking beschrijven we hoe de methode werkt en wat het oplevert.

Bij beslissingen die impact kunnen hebben op inwoners of medewerkers is het raadzaam om ze betrekken. Participatie dus. Dat niet doen kan leiden tot weerstand en verlies van draagvlak voor de keuze. Dat wél doen kan juist leiden tot betere besluiten en hogere acceptatie van de uiteindelijke keuze.

Er zijn veel verschillende participatievormen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een participatiemethode die vanaf 2017 ontwikkeld is aan de TU Delft en wordt steeds vaker ingezet door onder andere ministeries, provincies, gemeenten, de Tweede Kamer én bedrijven.

In opdracht van Kennisknooppunt Participatie schreven onze hoofdonderzoekers Niek Mouter en Mark Beumer een e-book over de PWE participatiemethode. Hierin behandelen we onder andere de volgende vragen:

  • Wat is een PWE?
  • Voor welke doelen kan je een PWE gebruiken? En wat levert het je op?
  • Welke stappen doorloop je? Wat zijn de kosten en het tijdspad?
  • Wanneer gebruik je een PWE in de beleidsvorming? En wanneer niet?
  • Hoe past een PWE in een breder participatietraject met verschillende participatiemethoden?
Nieuws

Doe mee aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid

Nieuws

Doe mee aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Of het nou met de auto, de fiets of het openbaar vervoer is: het is belangrijk dat je kan reizen naar de plek waar je naartoe wil. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarom aan een plan om ervoor te zorgen dat we beter plekken kunnen bereiken die we willen bereiken. En vraagt Nederlanders mee te denken.

Bij het maken van dit plan moet de overheid keuzes maken. Er is bijvoorbeeld te weinig geld en ruimte om alles tegelijkertijd te verbeteren. Daarom moeten we kiezen wat we het belangrijkst vinden.

Dit zijn keuzes waar we allemaal iets van merken. Daarom vraagt de overheid aan Nederlanders om advies te geven in de Bereikbaarheidsraadpleging. Als jij het zou mogen zeggen: welke keuzes moet de overheid maken? Moet er bijvoorbeeld vooral worden ingezet op nabijheid van voorzieningen en werk, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, inclusiviteit, duurzaamheid of beschikbaarheid van belangrijke goederen?

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers: “Op het ministerie wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van varianten van bereikbaarheidsdoelen. Maar vanwege beperkte middelen, ruimte en werknemers moeten er wel keuzes worden gemaakt. Keuzes waar alle Nederlanders achter staan. Voor hun eigen bereikbaarheid, maar ook voor die van de goederen die we nodig hebben of verkopen. Het mooie van deze raadpleging is dat de pijn van het moeten maken van keuzes – omdat niet alles kan – voelbaar gemaakt wordt.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Als staatssecretaris vind ik het ongelofelijk belangrijk om inwoners te betrekken bij de plannen die op het ministerie worden gemaakt. Niet alleen zorgt inspraak voor meer draagvlak en begrip over lastige keuzes, maar plannen worden ook echt beter als meer mensen erover meedenken.”

De resultaten van deze raadpleging worden gebruikt bij het uitwerken van het plan om de bereikbaarheid in Nederland voor de toekomst te borgen, de zogenoemde Mobiliteitsvisie.

Klik hier om mee te doen aan de Nationale Raadpleging Bereikbaarheid.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de raadpleging? Je kan ons bellen op +31712032461. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 18.00.

Nieuws

Raadpleging Vervoerregio Amsterdam

Nieuws

Raadpleging Vervoerregio Amsterdam

Hoe bepaal je of een beleidsoptie positief of negatief bijdraagt aan brede welvaart? Hier kan je een Participatieve Waarde Evaluatie ook voor gebruiken.

In de PWE voor de Vervoerregio Amsterdam kunnen deelnemers een beperkt budget besteden aan verschillende beleidsopties. Moet er voor fietsers een verbinding over het water bij Ilpendam komen? Of kunnen we dat geld beter besteden aan het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer in Purmerend?

Voor elke beleidsoptie zien deelnemers wat de effecten zijn op de vijf brede welvaartsdoelen van de Vervoerregio. Moet de Vervoerregio vooral investeren in verkeersveiligheid? Of juist extra inzetten op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer?

Op basis van de keuzes van deelnemers kunnen we voor elk project bepalen of het positief of negatief scoort op brede welvaart. We leren ook hoe belangrijk de vijf brede welvaartsdoelen zijn voor inwoners.

De raadpleging staat live tot en met 8 mei 2024 via. Doe hier mee.

Wethouder Marja Ruigrok, lid dagelijks bestuur van de Vervoerregio is benieuwd naar de inzichten die inwoners en reizigers delen:

“Dit participatietraject bestaat niet zomaar uit een vragenlijst, het neemt deelnemers echt mee in de dilemma’s waar we als Vervoerregio voor staan. Deelnemers hebben een budget van 80 miljoen, maar moeten keuzes maken tussen verschillende projecten die bij elkaar opgeteld 300 miljoen euro kosten. Elke keuze moet dus goed afgewogen worden, zowel qua impact op de omgeving als budget. Dit daagt deelnemers uit om over de opgaven van de Vervoerregio na te denken alsof ze zelf bestuurder waren.”

Voor de zomer worden de eerste resultaten verwacht. Deze resultaten zullen door de Vervoerregio Amsterdam worden gebruikt bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. “Ik ben erg benieuwd naar de resultaten”, zegt Marja Ruigrok. “Uiteindelijk is het aan onze regioraad om definitieve beslissingen te nemen over de Vervoerregio, maar het is zeer waardevol als zij daarbij ook de inzichten die uit het participatietraject naar voren komen kunnen meenemen in hun overwegingen.”

Nieuws

Samenleven met vluchtelingen – Webinar over raadpleging in Eindhoven

Op maandag 4 maart organiseerden we met OnMigration een webinar over de raadpleging die we deden voor de gemeente Eindhoven over de opvang van vluchtelingen. Meer dan 3.000 Eindhovenaren participeerden. Wat kunnen we leren over de totstandkoming en de uitkomsten van deze raadpleging?

Je kunt het webinar terugzien via de website van OnMigration (aanmelding voor hun kenniskamer is nodig om de video te zien).

Of bekijk de casus en het rapport over dit project. Ook maakten we een visuele weergave van de belangrijkste uitkomsten.

Nieuws

Opinie in NRC over vluchtelingenopvang in gemeentes van hoofdonderzoeker Mark Beumer

Gemeentes zijn bang voor verzet van inwoners tegen een mogelijke vluchtelingenopvang. En gaan dus maar helemaal niet in gesprek. Zo creëren ze hun eigen weerstand. Dat moet anders, betoogt onze hoofdonderzoeker Mark Beumer in NRC (12 maart 2024).

In het opiniestuk beschrijft Mark de angst bij gemeentes om het gesprek aan te gaan met inwoners. Zij vrezen dat sociale media volstromen met haatberichten in hoofdletters. Of dat er protestmarsen komen zoals in Albergen.

Toch is het gesprek aangaan met inwoners de enige constructieve oplossing. Dat moet gaan over vragen als: ‘Welke voorwaarden stellen we aan opvang?’ En: ‘hoe vullen we die met elkaar in?’ Goede participatie vergroot de acceptatie van inwoners over de uiteindelijke beslissing, ook al zijn ze het er niet volledig mee eens.

Lees het hele stuk op NRC (voor abonnees). Of stuur een bericht naar mark@populytics.nl voor een kopie.

Nieuws

Raadpleging over de Oude Lijn

Nieuws

Raadpleging over de Oude Lijn

De komende jaren wordt het spoorsysteem tussen de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht verbeterd. Dit traject noemen we ook wel ‘de Oude Lijn’. In de PWE raadpleging wordt aan inwoners en reizigers gevraagd welke keuzes de overheid volgens hen moet maken over het verbeteren van de Oude Lijn en de stationsgebieden. De resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van belangrijke keuzes over de Oude Lijn.

De raadpleging staat nu live. Je kunt hem hier invullen tot en met 30 april.

Op de verschillende stationsgebieden is de raadpleging de afgelopen dagen feestelijk geopend. Wethouders drukten op rode knoppen en reizigers gaven de eerste adviezen direct door op hun telefoon.

Een kleine greep uit berichten in de media:

  • Er verscheen een mooi artikel in het Leidsch Dagblad, voor abonnees hier te lezen.
  • En hier een bericht op Sleutelstad, met audio.
  • ‘Hoe denk jij over station Schiedam Centrum?’ in deschiedammeronline.nl.
  • ‘Wat vinden Schiedammers van stationsomgeving?’ in Schiedam24.
  • ‘Schiedammers geven online mening over toekomst station centrum’ in Waterweg Actueel (Rijnmondnieuws)
Nieuws

Terugkijken: LEO in Gesprek met Shannon Spruit (directeur Projecten van Populytics)

Terugkijken: LEO in Gesprek met Shannon Spruit (directeur Projecten van Populytics)

In het gesprek dat Ruud Schuurs van Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) met onze mede-oprichter Shannon Spruit voerde, staan de inzichten centraal die Populytics opdeed in drie jaar inwonersraadplegingen over de energietransitie.

Shannon neemt je mee in de inzichten die we opdeden. Wat zijn terugkerende thema’s? Welke generieke lessen konden ze trekken en wat is juist context-afhankelijk?

Je kunt het hele gesprek hier terugluisteren (en kijken).

Deel dit artikel

Meer nieuws

Nieuws

Presentatie Nationale Klimaatraadpleging 2023 in Tweede Kamer

Presentatie Nationale Klimaatraadpleging 2023 in Tweede Kamer

Op 31 januari 2024 presenteerden collega’s Niek Mouter en Martijn de Vries de uitkomsten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023 in de Tweede Kamer.

Je kunt het hele debat hier terugkijken.

Deel dit artikel

Lees het rapport

Download hier het rapport.

Meer nieuws

Nieuws

Brede welvaartspodcast van ESB

Brede welvaartspodcast van ESB

Hoe bepaal je of een beleidsoptie een positief effect heeft op de brede welvaart van Nederland? En hoe bepaal je of beleidsoptie A, beleidsoptie B of juist beleidsoptie C de grootste bijdrage levert aan brede welvaart?

Onze wetenschappelijk directeur Niek Mouter gaf samen met Erik Schokkaert, emeritus-hoogleraar aan de KU Leuven, antwoord op dit soort vragen in de brede welvaartspodcast van ESB. Een heel leuk gesprek met Maartje Schulz en Marcel Canoy.

De aflevering is hier te beluisteren.

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blijf up-to-date