Case

Online burgerparticipatie voor de langetermijnstrategie coronabeleid

Online burgerparticipatie voor de langetermijnstrategie coronabeleid

De overheid publiceerde op 1 april 2022 haar lange termijn coronastrategie. Hiervoor had de overheid informatie nodig over welke doelen Nederlanders willen bereiken met de strategie. De Gedragsunit van het RIVM ons gevraagd om een online raadpleging uit te voeren. Hierdoor kan de overheid beleid maken dat beter aansluit bij de behoeftes van burgers.

Wat hebben we onderzocht?

Wat moet de overheid doen als er een nieuwe variant opkomt die veel mensen ziek maakt? En wat als er een minder heftige variant opduikt? Welke doelen moet de overheid eigenlijk proberen te bereiken met de maatregelen? We beantwoordden deze vragen met een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). PWE is een methode die grootschalige burgerparticipatie mogelijk maakt. Hiermee krijgt de Nederlandse overheid inzicht in de waarden en voorkeuren van haar burgers.

Wie deden er mee aan het onderzoek?

Er deden in totaal bijna 5000 Nederlanders mee. Deze groep weerspiegelt de Nederlandse samenleving op het gebied van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Zij deden mee via ons online burgerparticipatie platform Wevaluate. Dit konden ze thuis doen en wanneer dat hen uitkwam.

Wat doet het RIVM met de resultaten?

De resultaten van ons onderzoek zijn door de Gedragsunit van het RIVM verwerkt in een advies. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), verwees naar dit advies in de kamerbrief. Hij adviseerde om ons onderzoek en het advies van het RIVM te gebruiken in de verdere uitwerking van de coronastrategie.

Benieuwd naar onze andere onderzoeken voor het coronabeleid van de overheid?

We hebben meerdere keren onderzoeken gedaan rondom het coronabeleid. Hierbij stond online burgerparticipatie centraal. Lees verder via de link.

36.000 Nederlanders denken mee over coronabeleid

Hoofdonderzoeker Populytics - Tom Geijsen

Tom Geijsen
Hoofdonderzoeker

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

    Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

    Blijf up-to-date