Case

Tegen het licht gehouden: de regeling voor medische rijgeschiktheid

Tegen het licht gehouden: de regeling voor medische rijgeschiktheid

Wanneer is iemand – medisch gezien – in staat om veilig auto te rijden? De regeling over medische rijgeschiktheid bestaat al een tijdje. Tijd voor een herijking, vond het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In onze PWE-raadpleging adviseerden meer dan 6.500 Nederlanders het ministerie. 

Wat hebben we onderzocht in dit participatietraject? 

Wij onderzochten de tevredenheid van Nederlanders over het huidige stelsel. Willen ze veranderingen? En waarom wel? Of waarom niet? Ook mochten burgers alternatieven geven. Hierdoor kreeg het ministerie nieuwe ideeën voor verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid.  

Samen met de belanghebbenden de PWE ontwerpen 

Tijdens dit participatietraject werden de verschillende stakeholders zo veel mogelijk betrokken. Dit betekende dat ook zij meededen met de ontwerpworkshops! De onderzoekers gingen in gesprek met andere stakeholders, zoals artsen, rijschoolhouders, patiëntenverenigingen en politieagenten om de raadpleging te ontwikkelen. Deze ideeën hebben een grote rol gespeeld in het ontwerp van de raadpleging. Tegelijkertijd zorgde dit ervoor dat de PWE voor zoveel mogelijk mensen nuttig was. 

Waarom een PWE gebruiken voor evaluaties? 

Soms bestaat een regeling of overheidsbeleid al een tijd. Het is dan niet altijd duidelijk of het nog past bij de wensen van de burgers. Een PWE is een goede, wetenschappelijke methode om dit te testen. Een PWE levert meer op dan alleen een ja/nee antwoord. Het legt een dilemma voor aan burgers. Hierdoor geeft het inzicht in waarom burgers hun keuzes maken. En welke waarden meer of minder belangrijk zijn voor hen. Antwoord op deze vragen geeft de kans om beleid te maken (of aan te passen) dat beter aansluit bij de waarden en wensen van burgers. 

Blijf up-to-date