Case

Duurzame energie: maar hoe en welke?

Duurzame energie: maar hoe en welke

Hoe creëer je een regionale energiestrategie die aansluit bij de wensen van je inwoners? Hoe kun je alle inwoners horen, ook die niet luid spreken? Precies hier ligt ons specialisme. Daarom vroeg Regio Foodvalley ons te onderzoeken wat de ideeën van hun inwoners zijn.

Wat hebben we onderzocht?

Regio Foodvalley wil duurzaam energie opwekken. Maar wat past het beste bij het landschap? En wie moet er aan de slag? Dit waren de centrale vragen tijdens het onderzoek. Het onderzoek hebben we uitgevoerd samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid en Public Mediation.

Wie deden er mee aan het onderzoek?

Aan de raadpleging deden bijna 1800 deelnemers mee. Het leverde meer dan 5000 motivaties, ideeën en argumenten op. De meeste deelnemers deden mee via ons online burgerparticipatie platform Wevaluate. Dit konden ze thuis doen en wanneer hen dat uitkwam. Een burgerforum heeft de resultaten van ons onderzoek gebruikt om samen met de RES Regio advies te geven. Dit advies gaven ze aan 8 gemeenten in Utrecht en Gelderland over het toekomstige energiebeleid van de regio.

Waarom een online raadpleging combineren met een burgerforum?

Het is een krachtige combinatie die elkaar versterkt. Je betrekt een grote en diverse groep burgers, waaronder de stille middengroep, via de raadpleging. Daarnaast helpt het burgerforum de uitkomsten vanuit een lokaal oogpunt te zien. Zij weten namelijk goed welke bevindingen context specifiek zijn voor hun regio. Het burgerforum zet de uitkomsten van de raadpleging om in aanbevelingen. Tijdens dit proces worden ze begeleid en kunnen ze experts raadplegen. Ze presenteren de uitkomsten en aanbevelingen zelf aan de gemeente. Zo komt de stem van burgers duidelijker naar voren.

Benieuwd naar onze andere onderzoeken rondom klimaat en de energietransitie?

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

https://populytics.nl/cases/energie-in-sudwest-fryslan/

Deel dit artikel

Partners in this project

“Als het over ons gaat doe het dan ook met ons!”

Burgerforum Foodvalley

“We hebben voor een aanpak met een burgerforum gekozen omdat we het heel belangrijk vinden dat als we nadenken over het opwekken van duurzame energie, dat we ook het advies van onze inwoners vragen.”

Harke Dijksterhuis
Alderman of Nijkerk

Mede-oprichter & Directeur Projecten Populytics - Shannon Spruit

Shannon Spruit
Mede-oprichter & Directeur Projecten

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

    Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

    Blijf up-to-date