Nieuws

Tien lessen over burgerparticipatie

Tien lessen over burgerparticipatie

Bekijk het webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’ hier terug.

Vandaag vond het Webinar ‘Het betrekken van burgers bij de energietransitie plaats’. Dit webinar was een samenwerking tussen het PWE-Lab van de TU Delft en Populytics. Tijdens dit webinar bespraken we twee recente raadplegingen 1) een raadpleging over de warmtetransitie op initiatief van burgers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw Sloten, en 2) een raadpleging gecombineerd met een burgerforum over het toekomstige energiebeleid van gemeente Súdwest-Fryslân. In voorbereiding van dit webinar reflecteerden we op wat nu voorwaarden zijn voor succesvolle burgerparticipatie. We kwamen tot het volgende lijstje, hebben jullie aanvullingen?

Vooraf:

  • Er moet nog iets te kiezen zijn.
  • Start participatie op momenten dat burgers je/de besluitvormer nog kunnen inspireren
  • Je moet als overheid durven om dilemma’s voor te leggen aan burgers
  • Denk na over welke doelen je met participatie wilt bereiken en communiceer dit

Tijdens:

  • Betrek burgers bij het ontwerp van de raadpleging
  • Goede inhoudelijke- en communicatieondersteuning vanuit de organisatie
  • Brieven sturen / goede wervingscampagne

Na:

  • Laat een burgerforum of groep burgers de kennis uit de raadpleging omzetten in (normatieve) aanbevelingen
  • Betrek een groep burgers bij het vaststellen welke analyses relevant zijn.
  • Laat als besluitvormer zien wat je van burgers hebt geleerd (en wat je verder met uitkomsten doet)

Deel dit artikel

Meer nieuws

Blijf up-to-date